Seminár s Dr. Scottom Morrisonom

Seminár s Dr. Scottom Morrisonom

Schvátené kopyto

Podotrochlóza

Členovia Slovenského podkúvačského cechu sa 23.-24.1.2016 Prezentáciazúčastnili školenia s americkým veterinárom a kováčom Scottom Morrisonom, ktorý sa konal na klinike chorôb koní v Brne. Školenie bolo zamerané na dve závažné ochorenia konskej končatiny a to, kopyto schvátené a kopyto s navikulárnym syndrómom známym tiež ako podotrochlóza. Program bol rozdelený na dve časti : teoretickú a praktickú. Dôraz bol kladený na podrobnú diagnózu ochorenia röntgenovými snímkami, konzultáciu s veterinármi a podrobnú analýzu príčiny a priebehu choroby. Vrámci prednášky boli preberané moderné postupy a rôzne alternatívy liečby. Dlhoročné pôsobenie Dr. Morrisona na klinike v Kentucky sa odzrkadlilo na množstve konkrétnych prípadov a riešení z praxe, ktoré sme mali možnosť naštudovať.

Praktická časťV poobedňajších hodinách prebehla praktická ukážka kutia koňa schváteného, a na druhý deň koňa s podotrochlózou. Možnosť osobnej konzultácie a diskusie so Scottom bola skvelou príležitosťou na spomenutie prípadov, ktoré riešime u nás na Slovensku. Každý účastník školenia odišiel s certifikátom o absolvovaní a s plnou náručou vedomostí. Každým ďalším školením náš cech zvyšuje kvalitu služieb, ktorú ponúkame Vám, naším zákazníkom.

Tešíme sa na ďalšiu príležitosť a budeme Vás o našich úspechoch a akciách naďalej informovať.

Filip Švaral

III. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke Doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.

III. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke Doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.

Počas 17. a 18. apríla 2015 sa uskutočnil už tradičný zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť hviezdne medzinárodné obsadenie prednášajúcich. Na všeobecnú žiadosť odbornej verejnosti bol zraz venovaný téme: Špeciálna anatómia a patológia distálnych častí končatiny koňa a podkúvačské a ortopedické riešenie danej problematiky.

Christoph Müller, Dipl. Ing. Agrar.
Christoph Müller, Dipl. Ing. Agrar.

Anatómiu sebe vlastným precíznym spôsobom predniesol MVDr. Martin Mihály, PhD. Klinickú a zobrazovaciu diagnostiku erudovane predniesla MVDr. Kristína Žuffová, PhD. Výrobným programom a históriou firmy Mustad prezentoval firemný podkúvač Christoph Müller, Dipl. Ing. Agrar., ktorý zároveň na druhý deň predviedol praktické podkutie koňa s patologickými nálezmi, ktoré bravúrnym spôsobom popísal a diagnostikoval MVDr. Zdenĕk Žert, CSc., dipl. ECVS. Úroveň jeho prednášok najlepšie vystihuje veta jedného z účastníkov:        ,,Robím s koňmi 30 rokov a myslel som si, že sa už nemôžem nič naučiť, ale Zdenĕk zase prekvapil“.meranie

Sobotný večer prebiehal v réžií Karola Farkaša, CEF., ktorý predviedol úpravu kopyta, výrobu a pripevnenie podkovy. Svojim elánom strhol k pracovným výkonom aj ostatných podkúvačov, ktorí sa zapojili do spoločnej práce a tréningu na druhý ročník  podkúvačskej súťaže memoriál Ľubomíra Lisyho, ktorý sa uskutoční v októbri v Košiciach.

Na záver podujatia prebehla schôdza slovenského podkúvačského cechu. Usporiadateľ touto cestou ďakuje sponzorom celého podujatia ako aj dobrovoľným pomocníkom z radov doktorandov a študentov UVLF za pomoc a úspešné zavŕšenie celého podujatia.

MVDr. Petra Horňáková

MVDr. Oliver Merva