Seminár s Dr. Scottom Morrisonom

Schvátené kopyto

Podotrochlóza

Členovia Slovenského podkúvačského cechu sa 23.-24.1.2016 Prezentáciazúčastnili školenia s americkým veterinárom a kováčom Scottom Morrisonom, ktorý sa konal na klinike chorôb koní v Brne. Školenie bolo zamerané na dve závažné ochorenia konskej končatiny a to, kopyto schvátené a kopyto s navikulárnym syndrómom známym tiež ako podotrochlóza. Program bol rozdelený na dve časti : teoretickú a praktickú. Dôraz bol kladený na podrobnú diagnózu ochorenia röntgenovými snímkami, konzultáciu s veterinármi a podrobnú analýzu príčiny a priebehu choroby. Vrámci prednášky boli preberané moderné postupy a rôzne alternatívy liečby. Dlhoročné pôsobenie Dr. Morrisona na klinike v Kentucky sa odzrkadlilo na množstve konkrétnych prípadov a riešení z praxe, ktoré sme mali možnosť naštudovať.

Praktická časťV poobedňajších hodinách prebehla praktická ukážka kutia koňa schváteného, a na druhý deň koňa s podotrochlózou. Možnosť osobnej konzultácie a diskusie so Scottom bola skvelou príležitosťou na spomenutie prípadov, ktoré riešime u nás na Slovensku. Každý účastník školenia odišiel s certifikátom o absolvovaní a s plnou náručou vedomostí. Každým ďalším školením náš cech zvyšuje kvalitu služieb, ktorú ponúkame Vám, naším zákazníkom.

Tešíme sa na ďalšiu príležitosť a budeme Vás o našich úspechoch a akciách naďalej informovať.

Filip Švaral