Počas 17. a 18. apríla 2015 sa uskutočnil už tradičný zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť hviezdne medzinárodné obsadenie prednášajúcich. Na všeobecnú žiadosť odbornej verejnosti bol zraz venovaný téme: Špeciálna anatómia a patológia distálnych častí končatiny koňa a podkúvačské a ortopedické riešenie danej problematiky.

Christoph Müller, Dipl. Ing. Agrar.
Christoph Müller, Dipl. Ing. Agrar.

Anatómiu sebe vlastným precíznym spôsobom predniesol MVDr. Martin Mihály, PhD. Klinickú a zobrazovaciu diagnostiku erudovane predniesla MVDr. Kristína Žuffová, PhD. Výrobným programom a históriou firmy Mustad prezentoval firemný podkúvač Christoph Müller, Dipl. Ing. Agrar., ktorý zároveň na druhý deň predviedol praktické podkutie koňa s patologickými nálezmi, ktoré bravúrnym spôsobom popísal a diagnostikoval MVDr. Zdenĕk Žert, CSc., dipl. ECVS. Úroveň jeho prednášok najlepšie vystihuje veta jedného z účastníkov:        ,,Robím s koňmi 30 rokov a myslel som si, že sa už nemôžem nič naučiť, ale Zdenĕk zase prekvapil“.meranie

Sobotný večer prebiehal v réžií Karola Farkaša, CEF., ktorý predviedol úpravu kopyta, výrobu a pripevnenie podkovy. Svojim elánom strhol k pracovným výkonom aj ostatných podkúvačov, ktorí sa zapojili do spoločnej práce a tréningu na druhý ročník  podkúvačskej súťaže memoriál Ľubomíra Lisyho, ktorý sa uskutoční v októbri v Košiciach.

Na záver podujatia prebehla schôdza slovenského podkúvačského cechu. Usporiadateľ touto cestou ďakuje sponzorom celého podujatia ako aj dobrovoľným pomocníkom z radov doktorandov a študentov UVLF za pomoc a úspešné zavŕšenie celého podujatia.

MVDr. Petra Horňáková

MVDr. Oliver Merva