Stanovy cechu k nahliadnutiu sú k dipozíci tu:

stanovy SPC