Základy podkúvačstva – Anatómia, Fyziológia. Začiatok o 9:00 hodine v prednáškovej miestnosti na University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach) Prednášky bude viesť MVDr. Zdeněk Žert. Po obede praktická ukážka kôň s rakovinou.