Slovenský Podkúvačský Cech (SPC) je organizácia zameraná na presadzovanie profesiíjneho rozvoju podkúvačov, poskytuje vedenie a zdroje v prospech podkúvačstva, a taktiež zlepšuje životné podmienky koňa cez vzdelávanie podkúvačov.